افریکن گولد

خربزه افریکن گولد یونی ژن

از گروه کاناری می باشد. دارای پتانسیل تولید بالا می باشد و پوست میوه های آن نمیه چروک و رنگ آن زرد طلائی می باشد. گوشت آن سفید و دارای قند بالا و بریکس ۱۴-۱۳.۴ می باشد اندازه میوه ها یکدست می باشد و مقاوم به Pmr,Fus۰-۲ است.