اکسی کلرور مس

نام عمومی: اکسی کلرور مس

نام تجاری: کوپراویت (Cupravit)

کلاس: Fungicide     (قارچ کش)

فرمولاسیون:  %35  WP

نحوه ی تأثیر: باعث اختلال عمومی در متابولیسم سلولی می شود.

میزان و موارد مصرف در ایران

محصول

آفت

میزان مصرف

درختان میوه دانه دار

آتشک

2 در هزار محلول پاشی

هلو

پیچیدگی برگ

3-5 در هزار محلول پاشی

درختان میوه هسته دار

 لکه غربالی

3-5 در هزار محلول پاشی

بادام

لکه آجری

3 در هزار ضدعفونی محلول پاشی

گردو

آنتراکنوز

3-5 در هزار محلول پاشی

سیب زمینی

بادزدگی

3 در هزار محلول پاشی

مرکبات

گموز

جهت پیشگیری در فصل بهار قبل از بارندگی، ریشه های مجاور و تنه درخت تا ارتفاع 70 سانتی متری سم پاشی شود. در درختان آلوده اگر وسعت آلودگی کمتر از نصف دور تنه باشد، محل آن تراشده و با چسب باغبانی پوشانده شود. همچنین محل تراشیده با 300 گرم اکسی کلرور مس و 8 کیلوگرم خاک رس ضدعفونی یا به محض مشاهده بیماری از دوغاب 1 درصد استفاده شود

پسته

گموز

حذف قسمت های آلوده و پاسمان با دوغاب

درختان هسته دار و دانه دار

پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه

درختان میوه

شانکر سیتوسپورایی

3-5 در هزار محلول پاشی

درختان میوه هسته دار

شانکر باکتریایی

2 در هزار محلول پاشی

لیمو ترش

1 در هزار محلول پاشی

خرما

پوسیدگی گل آذین

2 در هزار محلول پاشی

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.