ایوکسنیل

نام عمومی: ایوکسنیل

نام تجاری: توتریل (Totril)

کلاس: Herbicide (علف کش)

فرمولاسیون: %22/5 EC

نحوه ی اثر: بازدارنده عمل فتوسنتز در فتوسیستم II می باشد.

موارد مصرف در ایران: علف های هرز پهن برگ در مزارع پیاز (3 لیتر در هکتار) و سیر

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است