بردو

نام عمومی: بردو

نام تجاری: بردوفیکس  (Bordeauxfix)

کلاس: Fungicide  (قارچ کش) و Bactericide (باکتری کش)

فرمولاسیون: %20    SC

نحوه ی تأثیر: بازدارنده چند نقطه اثر است. با ایجاد پیوندهای شیمیایی جدید، پروتئین ها را در هم شکسته، کارکرد آنزیم ها را بر هم می زند و نهایتاً منجر به مرگ سلول می شود.

موارد مصرف در ایران: بر روی همه ی محصولات (15-5 لیتر در هزار لیتر).

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.