تری فلورالین

نام عمومی: تری فلورالین

نام تجاری: ترفلان (Terflan)

کلاس: Herbicide (علف کش)

فرمولاسیون: % 48   EC

نحوه ی اثر: بازدارنده تقسیم سلول و رشد ریشه است

میزان و موارد مصرف در ایران

محصول

آفت

میزان مصرف

پنبه

علف های هرز باریک برگ و پهن برگ

 

2-3 لیتر در هکتار

چغندر قند

2-2/5 لیتر در هکتار

آفتابگردان و سویا

1/5-2/5 لیتر در هکتار

 

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.