سیرومازین

نام عمومی: سیرومازین

نام تجاری: تری گارد (Trigard)

کلاس: Insecticide  (حشره کش)

فرمولاسیون: %75   WP

نحوه ی اثر: خاصیت سیستمیک دارد و مانع از رشد و نمو لاروها می شود. در نتیجه ظهور حشرات کامل متوقف می گردد. احتمالاً در پوست اندازی لاروها اختلال ایجاد می کند. همزمان با شروع تولید مثل مگس خانگی سمپاشی توصیه می شود.

موارد مصرف در ایران: مگس مینوز در سبزیجات (200 گرم در هکتار)

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل مصرف است.