تیامتوکسام

نام عمومی: تیامتوکسام

نام تجاری: کروزر (Cruser) – آکتارا (Actara) – مموری (Memory)

کلاس: Insecticide (حشره کش)

فرمولاسیون: 25% FS  80%-  SC  24%- WG

نحوه ی اثر: روی گیرنده های نیکوتینی استیل کولین در سیستم عصبی حشرات اثر می گذارد.

میزان و موارد مصرف در ایران

محصول

آفت

میزان مصرف

چغندرقند-سیب زمینی-ذرت

ناقلین بیماری ویروسی کرلی تاپ

ضدعفونی بذر با 20 میلی لیتر FS برای 100 کیلو بذر سیب زمینی، 1000گرم برای 100 کیلو بذر چغندر

پسته

پسیل

300 گرم WG در هزار لیتر

چغندر

کک

750 میلی لیتر FS برای 100 کیلو بذر

جالیز

سفیدبالک

0/25 لیتر SC در هکتار

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.