تیاکلوپراید+دلتامترین (پروتئوس)

نام عمومی: تیاکلوپراید+دلتامترین

نام تجاری: پروتئوس (Proteus)

کلاس: Insecticide  (حشره کش)

فرمولاسیون: 110 OD

نحوه ی اثر: بر روی گیرنده های نیکوتینیک استیل کولین در سیستم اعصاب مرکزی و روی کانالهای سدیم در طناب عصبی اثر می گذارد.

میزان و موارد مصرف در ایران

محصول

آفت

میزان مصرف

جالیز

سفیدبالک

1 لیتر در هکتار

پنبه

کرم قوزه

1 لیتر در هکتار

پیاز

تریپس

700 میلی لیتر در هکتار

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل مصرف است.