*خیار مایا

  درصد خلوص : %99 

   قوه نامیه :   %90     

  نوع بذر : هیبرید

تعداد گل در هر گره  : پر گل

میوه : شیاردار ،ترد و سفت

رنگ پوست میوه : سبز رنگ

مصرفتازه خوری و خیارشور