دیفلوبنزورون

نام عمومی: دیفلوبنزورون

نام تجاری: دیمیلین (Dimilin)

کلاس: Insecticide (حشره کش)

فرمولاسیون: WP  25% –  SD  48% –  ODC 45%

نحوه ی اثر: با ممانعت از سنتز کیتین سبب اختلال در تشکیل کوتیکول می گردد.

میزان و موارد مصرف در ایران

محصول

آفت

میزان مصرف

اشجار جنگلی

پروانه دم طلایی-ابریشم باف ناجور

1 در هزارWP

کاج

جوانه خوار

0/5 در هزار

پروانه خوار

صنوبر

پروانه دم چنگالی

سیب

میوز لکه گرد

مرکبات

—–

50 گرم+300 میلی لیتر روغن در 100 لیتر آب در دو نوبت به فاصله 10 روز سم پاشی

—-

ملخ مراکشی

به روشULV 200 میلی لیتر در هکتار ODC

سیب

کرم سیب

0/5 در هزار SC

گلابی

پسیل

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.