شرکت رویال اسلویس- خیار فضای باز

توصیه هائی در مورد کشت خیار

خیار هوای آزاد در گروه بت آلفا Beith Alpha

نکات مهم در تولید : محصولی کوتاه مدت است که از زمان کشت بذر تا شروع برداشت حداکثر ۶ هفته زمان لازم دارد. در دمای ۱۵ درجه سانتی گراد شبانه و ۲۸ درجه روزانه بهترین راندمان را در تولید دارد.
بهترین ارقام در این گروه آنهائی هستند که گل نر و ماده در یک بوته بوجود می آورند و مقاومت یا حساسیت کم به بیماریهای سفیدک نهان و آشکار داشته باشند. در شرایط هوای مرطوب و یا بارندگی کنترل سفیدکها مشکل ولی با سمپاشی های بموقع قابل کنترل خواهد می باشد.
بوته خیار به آبیاری منظم و بخصوص در زمان تولید محصول نیاز دارد ولی باید توجه داشت که از ماندن آب و رطوبت در حوزه ریشه برای مدت طولانی جلوگیری نمود

خیار گلخانه ای:
انواعی از خیارها که در اثر کراس غیر همگن از نظر تعداد کروموزوم بدون نیاز به تلقیح، تخمدان گیاه می تواند رشد و به میوه منتهی شود به نام خیارهای گلخانه ای و یا پارتنوکارپ (Parthenocarpic)نامیده می شود. اینگونه خیارهاهای گلخانه ای ممکن است در گروه های مختلف مانند Beit Alpha و Pickling و Slicing عرضه شود که در خاورمیانه و ایران از گروه Beit Alpha استفاده می گردد
عملکرد خیارهای گلخانه ای و کیفیت آنها بدلیل بهره گیری از ارتفاع بجای سطح منافع قابل توجهی را بوجود می آوردکه توجه علاقمندان بسیاری را به خود جلب کرده است .

soheil

خیار فضای باز

green-house

خیار گلخانه ای

picklimg

خیار صنعتی