شرکت انزازادن

توصیه هائی در مورد کشت فلفل
این محصول نیاز به دمای مناسبی جهت تولید دارد، گرچه درجات بالاتر از ۳۵-۳۲ درجه سانتی گراد به مدت طولانی باعث کاهش عملکرد و کیفیت خواهد شد. توضیح آنکه فلفل های تند و قلمی درجات حرارتی بالاتر را بهتر تحمل می کنند. نکته مهم در فلفل و بادمجان آن است که در زمان انتقال نشائ از خزانه به زمین اصلی هیچگونه خسارتی به ریشه وارد نشودکه در این صورن رشد کاهش و عملکرد ان بوته ها نیز کافی نخواهد بود، هم چنین از انتقال نشاء های ضعیف و و با رشد نا مناسب در اثر تراکم گیاهان در خزانه خود داری گردد
در صورتیکه در ابتدای رشد بوته تا حد ۵۰ سانتی متر از یقه ، گل یا میوه ای در بوته بوجود آید آنها را حذف و و اجازه داده شود که ریشه کاملا قوی شودو محصول متناسبی بوجود آورد.
در هر حال بوته هائی که خیلی زود به گل می نشینند هر گز به تولید کافی نخواهنتد رسید.
از کشت فلفل در خاکهای کمی شور خودداری گردد که در نتیجه برگها پر رنگ و میوه هاای کوچک بوجود می آید. و لی مهمترین خسارت ، تولید میو هائی با نشانه پوسیدگی گلگاه (Blossom End Rot)است که البته در خاکهای سنگین بدلیل باقی ماندن رطوبت در آن نیز چنین مشکلی پیش خواهد آمد.

ind

فلفل گلخانه ای

outdoor-pepper

فلفل فضای باز