شرکت ارگون

گوجه فرنگی (Tomato)
توصیه های کوتاه در مورد کشت گوجه فرنگی

کنترل بیماریهای این محصول باید از زمان خزانه گیری شروع گردد. تا اثر مطلوبی را نشان دهد . مواد مغذیه که نقش بسیار مهمی را در تولید دارند عبارتند از کلسیم و پتاسیم ، بخصوص درزمان های بحرانی مانند شروع رشد و زمان گلدهی و تشکیل میوه ، بنابراین قبل از تهیه فرمول های کودی به این نکات در هر خاکی باید توجه بخصوص نمود . انجام هرس صحیح در ارقام گلخانه ای (ID) باعث کاهش امکان ابتلاء به بیماری خواهد شد ، هم چنانکه سفتی میوه – رنگ گیری بهتر – و افزایش عملکرد را شامل آن خواهد نمود تراکم کشت برای گوجه های دو منظوره ۲۵ تا ۳۰ هزار بوته و برای گوجه های صنعتی ۳۵ تا ۴۰ هزار بوته در هکتار می باشد.

tomato5-behta
گوجه فرنگی هوای باز

indoor
گوجه فرنگی گلخانه ای