شرکت رویال اسلویس – گوجه فرنگی فضای باز

گوجه فرنگی (Tomato)
توصیه های کوتاه در مورد کشت گوجه فرنگی

کنترل بیماریهای این محصول باید از زمان خزانه گیری شروع گردد. تا اثر مطلوبی را نشان دهد . مواد مغذیه که نقش بسیار مهمی را در تولید دارند عبارتند از کلسیم و پتاسیم ، بخصوص درزمان های بحرانی مانند شروع رشد و زمان گلدهی و تشکیل میوه ، بنابراین قبل از تهیه فرمول های کودی به این نکات در هر خاکی باید توجه بخصوص نمود . انجام هرس صحیح در ارقام گلخانه ای (ID) باعث کاهش امکان ابتلاء به بیماری خواهد شد ، هم چنانکه سفتی میوه – رنگ گیری بهتر – و افزایش عملکرد را شامل آن خواهد نمود تراکم کشت برای گوجه های دو منظوره ۲۵ تا ۳۰ هزار بوته و برای گوجه های صنعتی ۳۵ تا ۴۰ هزار بوته در هکتار می باشد .

tomato5-behta
گوجه فرنگی هوای باز

indoor

گوجه فرنگی گلخانه ای