*فلفل زرد لمونچلو

رقم گلخانه ای- دارای رشد رویشی متوسط-پوشش بسیارخوب- زودرس– مناسب کشت پاییزه در گلخانه های جنوب کشور و کشت زمستانه و بهاره در گلخانه های سایرمناطق کشور