*فلفل سبز آریستوتل

رقمی دو منظوره ( گلخانه و فضای باز )- دارای رشد رویشی متوسط-پوشش بسیارخوب- بسیار زودرس- مناسب کشت زمستانه در گلخانه ها و کشت بهاره فضای باز مناطق مختلف کشور- بسیار پربار