*فلفل سبز ارشمیدوس

رقمی دو منظوره ( گلخانه و فضای باز )- دارای رشد رویشی متوسط-پوشش خوب- میان رس- مناسب کشت پاییزه در مزارع جنوب کشور و کشت بهاره در سایر مناطق کشور