فورتو رویال استاندارد

فورتو رویال استاندارد (Forto)
یکی از ارقام مشهور از انواع هویج های تیپ نانتس میباشد – محصول استوانه ای صاف و کشیده – طول میوه 20-18 سانتیمتر – پوست محصول صاف حتی در خاکهای سنگین – دارای رنگ زرد نارنجی – متحمل به شکنندگی در هنگام برداشت ، با کیفیت مناسب جهت مصارف تازه خوری یا صنایع تبدیلی.