مانکوزب

نام عمومی: مانکوزب

نام تجاری: دیتان ام 45 (Dithane M-45)

کلاس: Fungicide   (قارچ کش)

فرمولاسیون: %80WP 

نحوه تأثیر: در متابولیسم سلولی اختلال عمومی ایجاد می کند.

میزان و موارد مصرف در ایران

محصول

آفت

میزان مصرف

جو

سیاهک سخت

1-2 در هزار ضدعفونی بذر

بادام

لکه آجری

2 در هزار محلول پاشی

درختان میوه هسته دار

مومیایی

2 در هزار محلول پاشی

نخود

برق زدگی

2 در هزار ضدعفونی بذر و محلول پاشی

یونجه-رز-توتون

سفیدک داخلی

2 در هزار محلول پاشی

کدوییان

بوته میری

20 گرم در هر گودال کاشت

میخک و سایر گیاهان زینتی

زنگ

1/5-2 در هزار محلول پاشی جهت پیشگیری

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.