متام سدیم

نام عمومی: متام سدیم

نام تجاری: واپام (Vapam)

کلاس: Nematicide (نماتدکش)

فرمولاسیون: EC  70% و  %7/32 – 31%  SL

نحوه ی تأثیر: مهارکننده انتقال الکترون در سلول بوده و در تولید انرژی اختلال ایجاد می کند.

موارد مصرف در ایران: نماتد ریشه گره ای در گلخانه گوجه فرنگی، فلفل و … (50 گرم در هر مترمربع خاک-32 گرم در هر متر مکعب بذر)– علف های هرز در خزانه توتون

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.