متری بوزین

نام عمومی: متری بوزین

نام تجاری: سنکور (Sencor) و لکزون (Lexone)

کلاس: Herbicide (علف کش)

فرمولاسیون: %70     WP و % 75  DF

نحوه ی اثر: بازدارنده انتقال الکترون در فتوسیستم II در فرآیند فتوسنتز می باشد.

موارد مصرف در ایران: علف های هرز پهن برگ و تعدادی از باریک برگ ها در مزارع سویا و سیب زمینی (1 کیلوگرم در هکتار قبل از جوانه زنی تا 4 برگی علف هرز)

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است