موبیل رویال اسلویس

 موبیل رویال اسلویس  (Mobil)

 مشهورترین بذر استاندارد جهت کشت در فضای باز – بسیار پر محصول- وزن میوه 180-170 گرم – شکل میوه گرد و کمی بشقابی  – بوته بسیار قوی با شاخ و برگ پوششی مناسب – در شرایط مناسب آب و هوائی به رشد طولانی ادامه می دهد – حساسیت کم در مقابل بیماریهای ورتیسلیوم و فوزاریوم – فوق العاده بازار پسند – مناسب مصرف تازه خوری – از خاصیت حمل و نقل کافی برخوردار نیست.

جینا و موبیل ارگون مشابه رویال است