مینو 95

خربزه مینو 95 ارگون (Minoo 95)
این رقم با بوته ای قوی و پر محصول تولید یکنواختی را با درصد قند بیشتر و میوه یکنواخت خواهد داشت.