نایت لیدی

سیلندری کشیده به قطر ۵ و طول ۲۳ سانتیمتر، میوه بسیار با کیفیت به رنگ بنفش تیره یکدست، وزن میوه ۲۵۰ تا ۳۰۰ گرم

nightlady_resize