نگار

خیار نگار ۵۶۴ (Negaar ۵۶۴ ) از شرکت انزا زادن هلند

فصل کشت: پائیزه و اواخر زمستان محل کشت: گلخانه های بلند

مشخصات : طول: ۱۹-۱۵ سانتیمتر قطر: ۵/۳ سانتیمتر رنگ: سبز خوش رنگ و براق شکل: سیلندری کامل با دنده ملایم کیفیت: بسیار عالی تعداد گل در هر بند:۳-۲ عدد در فصل گرم و در فصل سرد یک گل زمان شروع باردهی حدود۴۰ روز بعد از کشت دارای بوته باز با سیستم ریشه قوی مقاوم نسبت بهPythium و CCU و CVYV