نگین

نگین Negeen F۱

فصل کشت: پائیزه و بهاره – تابستانه محل کشت: گلخانه های بلند

مشخصات: طول: ۱۸-۱۶ سانتیمتر قطر: ۵/۳ سانتیمتر رنگ: سبز خوش رنگ شکل: سیلندری دنده دار کیفیت: بسیار عالی ۳-۲ گل در هر بند زمان شروع باردهی حدود40 روز بعد از کاشت سیستم ریشه قوی مقاوم نسبت به CCU و CCA حساسیت کم به CVYV و Sf نکته: رقم Nagene ۷۹۲ به عنوان رقم اصلاح شده نگین بزودی جایگزین آن خواهد شد