پیاز زرد دایتونا شرکت بیجو

دایتونا
متوسط تا دیررس
در گروه سویت اسپانیش ها با پوستی زرد براق و پر لایه جهت پوشش دادن به غده اصلی
وزن غده حدود ۲۰۰ گرم و با ماندگاری مناسب
بسیار مقاوم به pink root