پیاز قرمز روزیتا شرکت بیجو

پیاز روزیتا
روز بلند، مناسب کشت در مناطق شمالی ایران، رنگ غده قرمز مایل به بنفش با خاصیت ماندگاری بسیار بالا