چارلستون رویال

چارلستون رویال
یک انتخاب ایده ال ازبین کلیه شبه رقمها در گروه هندوانه های چارلستون – متوسط رس – شکل میوه بیضی و کشیده – متوسط وزن میوه اول 12 کیلوگرم – رنگ پوست ، سبز کم رنگ – مقاوم به حمل و نقل – رنگ بافت میوه قرمز درخشان و ترد.