کالیفرنیا واندر رویال

کالیفرنیا واندر رویال

فلفل دلمه ای ارتفاع بوته ۷۰-۶۰ سانتی متر، وزن میوه ۱۵۰ گرم