کدو آردندو 174

کدو آردندو شرکت بیجو

کدوئی سیلندری با رنگ سبز روشن و دارای بوته نیمه باز مخصوص کشت در مناطق مدیترانه ای و خورمیانه و مقتوم به  MWV و ZYMV و Sf