کریمسون دی هیبرید یونی ژن

کریمسون دی هیبرید (Crimson D) یونی ژن
رقمی است زود رس،وزن هر میوه 11-9 کیلوگرم است و در هر بوته 4-3 میوه بوجود می آید و در صورتی که تعداد میوه کمتر شود وزن میوه  اضافه می گردد.مناسب کشت زیر پلاستیک کوتاه است.قابلیت حمل و نقل آن خوب می باشد