کریمسون رویال استاندارد

کریمسون رویال (استاندارد)
متوسط رس  ( 85 روزه ) – شکل میوه تقریبا“ گرد – رنگ میوه سبز پررنگ با رگه های روشن – پوست میوه سخت – دارای قابلیت حمل و نقل مناسب – بافت میوه به رنگ قرمز تند– متوسط وزن میوه 12 کیلوگرم –دارای قند بالا و تردی مناسب میباشد .