مالاتیون

نام عمومی: مالاتیون

نام تجاری: مالاتیون

کلاس: Insecticide (حشره کش)

فرمولاسیون: 57% EC

نحوه تاثیر: با خاصیت تماسی، گوارشی، تدخینی و غیر سیستمیک

محصول

نام آفت

مقدار مصرف

گندم و جو

انواع ملخ

1/5-0/7 لیتر در هکتار

شته روسی و سایر شته ها

1-2 لیتر در هکتار

برنج

کرم سبزبرگخوار وکرم برگخوار تک نقطه ای

1-2لیتر در هکتار

درختان میوه سردسیری

لیسه سیب ولیسه درختان میوه
انواع شته و مگس گیلاس

1-2 در هزار

مرکبات

انواع شپشک، انواع سپردار

2 لیتر در هزار لیتر آب

انواع شته

2 لیتر در هزار لیتر آب

مو

تریپس

2 در هزار لیتر آب

حبوبات

تریپس

1 لیتر در هکتار

سبزی، صیفی جات و جالیز

عسلک جالیز، مگس سفیدگلخانه،
ملخ شکم بادمجانی و ملخ بی بال البرز

1/5-1 لیتر در هکتار

پیاز

تریپس

2 در هزار

یونجه، شبدر و اسپرس

سرخرطومی یونجه، ملخ شکم بادمجانی،
شته خالدار و سایر شته ها

3 در هزار

چغندرقند

مگس چغندرقند

1-2 لیتر در هکتار

نخیلات و خرما

زنجره خرما، کرم میوه خوار

2 در هزار لیتر آب

شپشک سفید، شپشک شفاف

2 در هزار لیتر آب

زیتون

پسیل

2/5 در هزار لیتر آب

چای

شپشکهای آرد آلود

2 در هزار لیتر آب

نیشکر

ملخ آسیایی

2/5 لیتر در هکتار

درختان جنگلی و غیر مثمره

انواع شته

2 درهزار

گیاهان زینتی

انواع شته، تریپس،
مگس سفید گلخانه و عسلک پنبه

2 درهزار

فراورده های انباری

(دانه های غلات و حبوبات)

آفات انباری مانند شپشه برنج، گندم

2 گرم ماده خالص
در متر مربع