*کومودورو

واریته دیررس

بوته بسیار قوی با پوشش برگی مناسب

سفت ترین واریته

شکل و رنگ میوه بسیار بازارپسند

بسیار پربار به ویژه تحت نظارت کشاورزان باتجربه

مقاوم به TYLCV