6108 یونی ژن

گوجه فرنگی UG ۶۱۰۸ یونی ژن
این رقم هیبرید میوه ای بلوکی زودرس در حد ۱۲۰ گرم تولید می کند. بوته ای پررشد و شاخ و برگی که محصول را حفاظت می کند دارا می باشد و مقاوم به بیماریهای چون PM و N